BIP
 
SPARTAKIADA LETNIA
11.07.2017
W dniach 3-7 lipca w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce odbyły się Mistrzostwa Wojska Polskiego SPARTAKIADA LETNIA.

Celem mistrzostw, oprócz aspektu sportowego zmierzającego do wyłonienia najlepszych żołnierzy-sportowców, było inspirowanie żołnierzy i środowisk wojskowych do podnoszenia i utrzymywania wysokiej sprawności fizycznej. Przeprowadzone zawody stały się również doskonałą formą promocji Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


Do rywalizacji obejmującej zmagania indywidualne oraz zespołowe w konkurencjach: strzelanie z broni etatowej, pokonywanie Ośrodka Sprawności Fizycznej i bieg patrolowy, przystąpiło 263 żołnierzy reprezentujących: 11. Lubuską Dywizję Kawalerii Pancernej, 12. Dywizję Zmechanizowaną, 16. Dywizję Zmechanizowaną, Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Szkolnictwo Wojskowe, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Żandarmerię Wojskową i wyższe szkolnictwo wojskowe.


Żołnierze 17WBZ reprezentujący 11ldkpanc podczas mistrzostw zajęlii:

st. szer. Dariusz Siek - 3 miejsce indywidualnie w pokonywaniu OSF, 1 miejsce w biegu drużyonwym w pokonywaniu OSF, 1 miejsce w klasyfikacji zespołowej w pokonywaniu OSF

por. Marek Mirecki - 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej ze strzelania z PW, 3 miejsce w klasyfikacji zespołowej ze strzelania z PW

st. szer. Marcin Antczak -  1 miejsce w biegu drużyonwym w pokonywaniu OSF, 1 miejsce w klasyfikacji zespołowej w pokonywaniu OSFtekst: Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce / szer. Patryk Szymaniec
zdjęcia: archiwum
SWFiS