BIP
 
Chemiczny sprawdzian
19.06.2017
W ubiegłym tygodniu w oparciu o obiekty szkoleniowe na Drawsku Pomorskim dowództwo i sztab Wielkopolskiej Brygady wzięli udział w szkoleniu pod kryptonimem „PLAMA”.

Szkolenie miało na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu działań związanych z obroną przed bronią masowego rażenia.


Żołnierze zostali poddani sprawdzeniu na kilku punktach kontrolnych. Umiejętności jakimi musieli się wykazać to wykorzystanie podstawowego sprzętu służącego do wykrywania i pomiaru skażeń oraz posługiwanie się indywidualnym wyposażeniem poprzez zakładanie maski przeciwgazowej oraz odzieży ochronnej na czas.

  

Najwyższą formą kontroli dokładności wykonywanych czynności było sprawdzenie szczelności masek w kloszu z rozpyloną chloropikryną oraz pokonanie toru napalmowego.

  

Postawione zadanie zostało wykonane na ocenę bardzo dobrą, a tym samym żołnierze 17 Brygady Zmechanizowanej są przygotowani do prowadzenia działań w środowisku skażonym.


Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: szer. Patryk Szymaniec