BIP
 
Światowy Dzień Krwiodawców.
14.06.2017
Żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej od początku działalności krwiodawczej oddali już ponad 10 tysięcy litrów krwi. Dziś krwiodawcy obchodzą swoje święto.

Z okazji Dnia Weterana 12 czerwca po raz kolejny w Wędrzynie zorganizowane zbiórkę krwi. Ponad 60 żołnierzy Wielkopolskiej Brygady oddało prawie 29 litrów.


Tego samego dnia Dowódca 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej płk dypl. Piotr Malinowski podczas porannej zbiórki wręczył zasłużonym krwiodawcom pamiątkowe ryngrafy z "Dekalogiem Honorowego Dawcy Krwi". Orzymali je:

- chor. Mirosław Ilnicki
- kpr. Marcin Karaś

Za duże zaangażowanie w cykliczne akcje honorowego krwiodawstwa dowódcę Wielkopolskiej Brygady w 2017 roku wyróżniono Odznaką Honorowa PCK IV stopnia.
"Otrzymane wyróżnienie jest zasługą wszystkich honorowych dawców krwi stojących dziś w szeregach 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Ta odznaka należy do wszystkich, którzy swoim uczestnictwem przyczynili się do ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka." - podkreślił dowódca 17WBZ płk dypl. Piotr Malinowski.


Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: por. Weronika Milczarczyk, st. szer. Łukasz Kermel, szer. Patryk Szymaniec