BIP
 
Historią nie należy żyć, ale trzeba ją znać i szanować.
26.04.2017
12 maja 2017 roku w Poznaniu batalion logistyczny 17 Brygady Zmechanizowanej będzie miał zaszczyt przyjąć tradycje 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej Karola II Króla Rumunii.

Dziedziczenie i kultywowanie tradycji kształtuje obywatelskie postawy i ducha bojowego żołnierzy, pogłębia procesy integracyjne oraz pobudza do wzmożonego wysiłku szkoleniowego.
Kierując się tą dewizą, pododdziały Wielkopolskiej Brygady kolejno dziedziczą tradycję tożsamych sobie jednostek.

12 maja 2017 roku w Poznaniu batalion logistyczny 17 Brygady Zmechanizowanej będzie miał zaszczyt przyjąć tradycję 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej Karola II Króla Rumunii.

Pułk został sformowany na mocy rozkazu generała Józefa Dowbor-Muśnickiego w Biedrusku pod Poznaniem w lutym 1919 roku. Początkowo pułk nosił nazwę 3 Pułku Strzelców Wielkopolskich. W styczniu 1920 roku otrzymał miano 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej ze względu na włączenie pododdziałów wielkopolskich do Wojska Polskiego. 6 grudnia 1920 na polach pod Zelwą Józef Piłsudski udekorował sztandar pułku orderem Virtuti Militari. W 1937 król Rumunii Karol II Hohenzollern-Sigmaringen w czasie swojej wizyty w Polsce objął honorowe szefostwo nad 57 Pułkiem Piechoty Wielopolskiej i udekorował sztandar pułku orderem wojennym Michała Walecznego III klasy. Zarządzeniem prezydenta RP z 28 czerwca 1937 roku pułk otrzymał nazwę 57 Pułk Piechoty Wielkopolskiej Karola II Króla Rumunii. Szlak bojowy 57 Pułku Piechoty obejmuje okres od wojny polsko-bolszewicką po kampanię wrześniową.
Król Rumunii Karol II dekoruje orderem Michała Walecznego sztandar 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej.

Uroczystości przyjęcia tradycji 57 Pułkiem Piechoty Wielkopolskiej Karola II Króla Rumunii przez batalion logistyczny Wielkopolskiej Brygady będą miały następujący przebieg:

11 maj 2017 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się konferencja  pt. „Tradycje Garnizonu Poznań w latach 1918-1939 i ich dziedziczenie przez  17 Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną” połączona z pokazem sprzętu i uzbrojenia.
 
12 maj 2017 roku o godzinie 09.30 żołnierze batalionu logistycznego 17 WBZ złożą kwiaty i zapalą znicze pod „Pomnikiem ku czci żołnierzy 57. Pułku Piechoty Wielkopolskiej Karola II Króla Rumunii” w Poznaniu.
Następnie o godzinie 10.00 odprawiona zostanie msza św. w Klasztorze pw. Św. Józefa.
O godzinie 11.30 podczas uroczystego apelu na placu przy „Pomniku Armii Poznań” nastąpi podpisanie aktu przyjęcia tradycji oraz wręczenia repliki sztandaru historycznego.
Po uroczystej zbiórce dla wszystkich przybyłych gości odbędzie się żołnierski piknik.

”Wszystkich sympatyków i przyjaciół 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej Karola II Króla Rumunii oraz batalionu logistycznego serdecznie zapraszam na nasze święto. Będzie dla nas zaszczytem dzielić tą ważną chwile z Państwem”  tymi słowami dowódca batalionu logistycznego podpułkownik Zbigniew Siwek zaprasza wszystkich do uczestniczenia w logistycznym święcie.
zdjęcie: http://ebiedrusko.pl/artykuly/historyczne-do-1939/krolewska-wizyta-w-biedrusku-w-1937-roku/