BIP
 
Skażenie z nimi nie ma szans!
13.04.2017
W czwartek 13 kwietnia odbyły się zawody użyteczno-bojowe Zespołów Obrony Przed Bronia Masowego Rażenia (OPBMR) 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

W zawodach udział wzięły po jednej sekcji Kierowania OPBMR, Wykrywania i Monitorowania Skażeń oraz Likwidacji Skażeń z każdego pododdziału.

Celem zawodów użyteczno-bojowych było nie tylko wyłonienie najlepszego zespołu ale również zgrywanie i doskonalenie zespołów w wykonywaniu przedsięwzięć obrony przed bronią masowego rażenia zgodnie z ich przeznaczeniem.

„Zawody użyteczno-bojowe wyrabiają i rozwijają wśród żołnierzy ambicje do walki o najlepsze wyniki. Przekłada się to na większe zaangażowanie w organizację szkolenia specjalistycznego przez dowódców zespołów, jak również motywuje do samokształcenie żołnierzy wchodzących w skład każdej sekcji” wskazuje idee zawodów kapitan Marcin Grodzki oficer OPBMR Wielkopolskiej Brygady.

Zawody obejmowały konkurencje ogólne, którym sprawdzeniu podlegały wszystkie sekcje oraz konkurencje specjalistyczne.

Na rozgrzewkę każda sekcja musiała podejść do konkurencji nakładania maski przeciwgazowej. Z pozoru proste zadanie. Jednak każdy błąd kosztował zawodnika utratę dużej części punktów. Do tego całość zadania musiała być wykonana w czasie poniżej 9 sek.

  

Następnie sekcje zmierzyły się z dwoma specjalistycznymi zadaniami, które polegały między innymi na prawidłowym formatowaniu komunikatów CBRN, wykonaniu pomiaru różnorodnych skażeń przy wykorzystaniu urządzeń będących na wyposażeniu sekcji czy likwidacji wykrytych skażeń.

  

Na zakończenie wszystkie zespoły musiały pokonać teren skażony zgodnie z obowiązującymi procedurami w jak najkrótszym czasie.


„Wszystkie elementy Sił Zbrojnych muszą być zdolne do przetrwania uderzeń bronią masowego rażenia oraz przypadkowego uwolnienia lub celowego użycia toksycznych środków przemysłowych, a także kontynuowania działań w warunkach skażeń. Do zabezpieczenia działań pododdziałów ogólnowojskowych wyznacza się specjalistycznie szkolone zespoły. W celu weryfikacji ich wyszkolenia co roku organizowane są zawody użyteczno-bojowe. Dają nam one pogląd na poziom wyszkolenia i nowe kierunki w działalności szkoleniowej” podsumowuje zawody jeden z członków komisji starszy sierżant Tomasz Kilanowski.

W klasyfikacji zespołowej czołowe miejsca zajęli:
I miejsce – batalion dowodzenia
II miejsce - batalion logistyczny
III miejsce - kompania rozpoznawcza

Zwycięzcy będą reprezentować brygadę w kolejnych zawodach na szczeblu dywizji.

„Siedemnasta” będzie trzymać za nic kciuki!

tekst: por. Weronika Milczarczyk
zdjęcia: szer. Patryk Szymaniec