BIP
 
Saperskie zmagania
13.04.2017
10-12 kwietnia 2017 roku w Krośnie Odrzańskim odbyły się zawody użyteczno-bojowe pododdziałów inżynieryjnych 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

„Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel”.

Do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn. Podczas trzydniowych zmagań każda ekipa musiała wykazać się umiejętnościami w 13 różnych konkurencjach.
Dzień pierwszy obejmował zdania specjalistyczne takie jak: znajomość min wojsk własnych, przygotowanie do wysadzenia elementów konstrukcji drewnianych, cięcie kłody przy użyciu piły poprzecznej zwykłej, rozminowanie terenu oraz obsługiwanie łodzi saperskich. Zmagania kończyło drużynowe przeciąganie liny.
  
Drugi etap obejmował sprawdzenie sprawności fizycznej saperów. Musieli wykazać się w podciąganiu na drążku i wejściu na linę na czas. Oprócz indywidualnych osiągnięć kolejne punkty można było zdobyć za wspólne zmagania podczas biegu zespołowego na 3000m i rozgrywek w piłkę siatkową.
  
Ostatnie konkurencje, które decydowały o zwycięstwie, obejmowały wykonanie zadań ogniowych z karabinka kbs Beryl oraz pistoletu wojskowego P-83.
Po rozegraniu wszystkich konkurencji i podsumowaniu wyników, klasyfikacja drużyn przedstawia się następująco:
I miejsce -  kompania saperów 5 Kresowego batalionu saperów;
II miejsce - kompania dowodzenia 5 Kresowego batalionu saperów;
III miejsce - kompania saperów 10 Brygady Kawalerii Pancernej;
IV miejsce - kompania logistyczna 5 Kresowego batalionu saperów;
V miejsce - kompania techniczna 5 Kresowego batalionu saperów;
VI miejsce - kompania drogowo–mostowa 5 Kresowego batalionu saperów.

Uhonorowanie zwycięzców pucharem przechodnim oraz dyplomami odbędzie się podczas obchodów Święta Wojsk Inżynieryjnych organizowanego 27 kwietnia br. w porcie rzecznym w Krośnie Odrzańskim.

tekst: plut. Robert JAWORSKI
zdjęcia: Archiwum 5bsap