BIP
 
Obszar, na terenie którego 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana odpowiada za przydzielenie wojskowej asysty honorowej na uroczystości pogrzebowe i inne:

 

Garnizon Międzyrzecz, Wędrzyn, Krosno Odrzańskie

 

Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni).

 

O przydziale wojskowej asysty honorowej decyduje Dowódca Brygady:

 

gen.bryg. dr Robert KOSOWSKI
ul. Wojska Polskiego 17
66-300 Międzyrzecz
tel. 261 674 200,
fax 261 674 330.

 

W przypadku napływających do Ministra Obrony Narodowej lub Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wniosków o przydzielenie asysty honorowej, które winny być rozpatrzone na szczeblu garnizonu, przedmiotowe wnioski będą przesyłane do rozpatrzenia przez właściwego dowódcę garnizonu zgodnie z kompetencjami.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do skierowania wojskowej asysty honorowej:

 

Wzór pisma do dowódcy o wojskowej asysty honorowej ZAŁĄCZNIK
Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej ZAŁĄCZNIK

 

Podejmując decyzję, o przydzielenie wojskowej asysty honorowej na uroczystość pogrzebową dowódca może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczącego organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych) lub kierowników urzędów centralnych oraz IPN.

 

Osobą upoważnioną w garnizonie do załatwiania spraw związanych z wojskową asystą honorową jest:

 

Garnizon Międzyrzecz i Wędrzyn:
mjr Mirosław JANUSEK
tel. 261 674 729,
tel. kom. 695 885 031

 

Orkiestry wojskowe na uroczystości przydziela Dowódca Garnizonu Warszawa:

 

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4,
00-909 Warszawa,
fax. 261-873-259.