BIP
 

Informacja dla uczestników uroczystości organizowanych przez Jednostkę Wojskową 5700

Uprzejmie informujemy, że podczas uroczystości organizowanych przez Dowódcę Jednostki Wojskowej 5700 mogą być wykonywane zapisy filmowe lub fotorelacje, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach.