BIP
 


Osoba do kontaktu w sprawach statutowych:


por. Arkadiusz LESIEWICZ

tel.:  261 674 221

e-mail: stowarzyszeniepromocji17wbz@gmail.com