BIP
 
Budowa pomnika
Generała Broni Józefa Dowbora Muśnickiego w Międzyrzeczu.

JÓZEF DOWBOR MUŚNICKI

Generał broni Józef Dowbor Muśnicki swoją działalnością wpisał się w poczet osób wielce zasłużonych dla Polski w tworzeniu polskiej państwowości po latach zaborów. Był on twórcą i dowódcą I Polskiego Korpusu na terenie zaboru rosyjskiego w okolicy Bobrujska w latach 1917-1918. liczącego 26 tysięcy żołnierzy. Było to pierwsze Polskie Wojsko po zaborach składające przysięgę wojskową na wierność odradzającej się Rzeczpospolitej. W tym czasie okolice tworzącego się Korpusu z jednej strony otoczyły wojska bolszewickie, liczące pół miliona żołnierzy. a z drugiej strony wojska niemieckie liczące 300 tysięcy. Mimo tego że nadal trwała I wojna światowa pomiędzy Niemcami a Rosją Bolszewicką, to jedni i drudzy byli przeciwni tworzeniu się polskiego wojska. Bolszewicy toczyli zaciętą wojnę z I Korpusem, a Niemcy postawili Dowborowi ultimatum, że jak nie rozwiąże korpusu, to oni zrobią to siłą. Dowbor stanął przed dylematem: Co zrobić z Korpusem? Namawiano go do walki z dwoma potężnymi wrogami. Jednak on nie uległ tej namowie, wiedząc, że w ciągu paru dni zgnieciono by cały korpus i około 30 tysięcy Polaków, będących pod jego opieką. Zawsze głosił hasło "żywi musimy powrócić do kraju bo nasza Ojczyzna żywych nas potrzebuje". Po negocjacjach z Niemcami, generał Józef Dowbor Muśnicki, zmuszony był dokonać demobilizacji Korpusu. Na mocy tego postanowienia w czerwcu i lipcu 1918 roku Dowborczycy i ludność cywilna, także za zezwoleniem Niemców, pociągami wróciła do kraju. Było to najlepsze z możliwych postanowień Dowbora. Tą decyzja uratował on życie około 50 tysięcy Polaków, a Dowborczycy po powrocie do kraju zasilili tworzące sic; wojsko polskie, a Dowborowi Naczelnik Polskiego Państwa - Józef Piłsudski.zaproponował objęcie dowództwa nad Powstaniem Wielkopolskim. Dowbor przyjechał do Poznania i po rozmowach z Komisariatem Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu objął dowództwo nad powstaniem w połowie stycznia 1919 roku. Za zgodą Komisariatu natychmiast przystąpił on do organizowania regularnego wojska. Już 26 stycznia 1919 roku. 1. Pułk Strzelców Wielkopolskich, składał przysięgę wojskową w Poznaniu, na Placu Wolności. W szybkim tempie powołano do wojska jedenaście roczników. Organizacyjnie wciąż brakowało 800 oficerów, pomimo przybycia m.in. 181 Dowborczyków, byłych podkomendnych generała w I Korpusie Polskim w Rosji. Dowbor polecił więc zorganizowanie trzech Szkół Oficerskich: Piechoty, Artylerii i Obrony Krajowej. Wspierany przez Wielkopolan, Dowbor w ciągu trzech miesięcy stworzył Armię liczącą blisko 100 tysięcy żołnierzy z wszystkimi rodzajami broni, najlepiej wyszkoloną i uzbrojoną. Utworzona Armia Wic:lkopolska stała sic; gwarantem odzyskanych ziem wielkopolskich i ostatecznie wytyczyła zachodnią granicę Il Rzeczypospolitej. Trzeba pamiętać, że mimo rozejmu 161utego 1919r. w Trewirze, Niemcy aż do czerwca tego roku atakowali Wielkopolskę, z zamiarem na powrót przyłączenia jej do Rzeszy. Nadto w tym czasie oddziały Armii Wielkopolskiej od marca 1919 roku walczyły m.in. w obronie Lwowa i o Polskie Kresy Wschodnie. W 1920 roku w Bitwie Warszawskiej, zwanej "Cudem nad Wisłą", dywizje wielkopolskie odegrały znaczącą rolę w tym zwycięstwie. Za te olbrzymie zasługi dla Polski Komisariat Naczelnej Rady Ludowej 19 marca 1919 roku awansował Dowbora do rangi Generała Broni.
Prezes Honorowy Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie Józef Grajek.

Inicjatorem budowy
POMNIKA GENERAŁA BRONI JÓZEFA DOWBORA MUŚNICKIEGO

jest
Stowarzyszenie Promocji 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu.


KOMITET BUDOWY POMNIKA
-    Stowarzyszenie Promocji 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowane;
-    Towarzystwo Pamięci Generała Broni Józefa Dowbora Muśnickiego z Lusowa
-    Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Pani Maria Kijak
KOMITET HONOROWY
-    Wojewoda Lubuski Pan Władysław Da;czak
-    Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann
-    Biskup Zielonogórsko - Gorzowski J.E. Ks. bp Tadeusz Lityński
-    Starosta Międzyrzecki Pan Grzegorz Gabryelski
-    Burmistrz Międzyrzecza Pan Remigiusz Lorenz
-    Dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej Pan płk dypl. Piotr Malinowski

SZANOWNI PAŃSTWO!
NACZELNY DOWÓDCA POWSTANI A WIELKOPOLSKIEGO. ORGANIZAT KORPUSU POLSKIEGO
ORGANIZATOR I DOWÓDCA ARMII WIELKOPOLSKIEJ W 1919 r.
zasługuje na Pomnik.
W związku z tym zachęcamy Firmy. lnstytucje, Organy Samorządowe i Administracy;ne. Służby Mundurowe. Szkoły. Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. osoby prywatne. potomków Powstańców Wielkopolskich i Dowborczyków o wpisanie się w poczet budowniczych pomnika Generała Broni Józefa Dowbora Muśnickiego poprzez wpłaty na konto nr:
68 1240 3578 1111 0010 7740 8515 Banku PKO S.A.
z dopiskiem - Pomnik

Pomnik stanie w Międzyrzeczu, garnizonie stacjonowania 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbora Muśnickiego
Za wsparcie serdecznie dziękujemy
DONATORZY - jako budowniczowie pomnika zostaną zaproszeni na uroczystość odsłonięciaStowarzyszenie Promocji 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu

***