BIP
 

 


Z uwagi na istotną role jaką 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana pełni w strukturach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc pod uwagę Jej znaczenie dla społeczeństwa lubuskiej ziemi międzyrzeckiej – przyjaciele i sympatycy „Siedemnastki” dla organizacyjnego i merytorycznego wspierania działań pożytku pro obronnego ziemi wielkopolskiej i lubuskiej powołali do życia Stowarzyszenia Promocji 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

 

Stowarzyszenie zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Stowarzyszeniach posiada osobowość prawną oraz jest wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000680723. Jako główne cele działalności Stowarzyszenia obrano 1) krzewienie postaw pro obronnych, 2) propagowanie historii oręża polskiego, 3) wspieranie inicjatyw promocyjnych 17 WBZ, 4) współpraca z pro obronnymi organizacjami sportowymi.

 

Jesteśmy otwarci na wszelka współpracę dzięki której Siły Zbrojne RP a w szczególności nasza Brygada i jej patron – gen broni Józef Dowbor-Muśnicki zostaną przybliżone i nabiorą nowego kolorytu dla mieszkańców województwa lubuskiego i wielkopolskiego.