BIP
 

Dzięki życzliwości dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego publikujemy „Instrukcję Szkolenia Kawalerii”, wprowadzoną do użytkowania w 1937 roku przez ministra spraw wojskowych gen. dyw. Tadeusza Kasprzyckiego.


FULL SCREEN PEŁNY EKRAN


Do dokumentu tego odwołuje się często gen. broni Mirosław Różański, uznając zawarty w nim katalog zasad wychowania i szkolenia, a także spis obowiązków dowódców za ponadczasowy i zachęcając do ich stosowania w jednostkach wojskowych. Jedną z myśli przewodnich, zawartych w instrukcji, jest ta, że głównym celem szkolenia jest przygotowanie żołnierza do wojny. "Najlepiej przygotowane ćwiczenia bojowe są tylko namiastką twardej rzeczywistości, z którą zetknie się żołnierz na polu walki".

 

Pobierz Instrukcję

 

Zdigitalizowana „Instrukcja Szkolenia Kawalerii” pochodzi ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej. Można ją – oraz wiele innych publikacji - znaleźć w księgozbiorze Wojskowej Biblioteki Cyfrowej ZBROJOWNIA (http://www.cbw.pl/index.php/zbiory/zbiory-cyfrowe). Zachęcamy do lektury „Instrukcji” oraz korzystania z zasobów ZBROJOWNI. Jednocześnie dziękujemy dr. Janowi Tarczyńskiemu, dyrektorowi CBW, za udostępnienie dokumentu.