BIP
 

 

Batalion Dowodzenia
Strzelców Wielkopolskich
1 batalion piechoty
zmotoryzowanej
Ziemi Rzeszowskiej
7 Batalion Strzelców
Konnych Wielkopolskich
15 batalion
Ułanów Poznańskich
       
 Dywizjon
 Przeciwlotniczy
7 Dywizjon
Artylerii Konnej
Wielkopolskiej 
Kompania
 Rozpoznawcza Ułanów Wielkopolskich
 5 Kresowy
batalion saperów
     
   Batalion
 Logistyczny

Wojskowa Straż Pożarna