BIP
 

 

KIEROWANIE SKARG I WNIOSKÓW  DO DOWÓDCY 17WBZ

 

pułkownik Robert Kosowski– poniedziałki godz. 15:00 - 17:00

 

DANE ADRESOWE

 

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana, ul. Wojska Polskiego 17, 66-300 Międzyrzecz

 

fax : 261 674 330

 

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r.

Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.